Iedere vereniging heeft leden en daar hoort natuurlijk contributie bij. Onze Scoutingvereniging streeft er naar een zo laag mogelijke contributie te hanteren. Op dit moment is het contributiebedrag: € 90,-

De contributie (en evt. donaties) kan worden overgemaakt op onze rekening:

Ver. Scouting St. Lambertus Blerick
NL11 RABO 0169 1016 06

Mocht u vragen hebben over de contributie dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de penningmeester.

Jeugdcultuurfonds Venlo

Onze Scoutingvereniging heeft een prettige samenwerking met het Jeugdcultuurfonds Venlo. Dit fonds helpt een handje en biedt kinderen van ouders/verzorgers, die leven op- of rond het sociaal minimum de ruimte om enthousiast door te groeien en hun talenten te ontwikkelen. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan even op de website van Jeugd fondsen Venlo (https://www.jeugdfondsenvenlo.nl/cultuur/) of neem even contact op met de penningmeester.

 

jeugdcultuurfonds