1. In het gebouw geldt een algeheel rookverbod. Het gebruik van verdovende of stimulerende middelen is in en om het gebouw verboden.
2. Het is minderjarigen niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen. Gebruik van sterke alcoholische drank (>15%) is niet toegestaan.
3. Het verstrekken van alcoholische dranken aan minderjarigen is niet toegestaan.
4. Ten allen tijde dient het geluidsniveau zo te zijn afgesteld dat dit geen hinder voor buurtbewoners oplevert. Vanaf 00.00 uur dient het buiten
helemaal stil te zijn en van 02:00 tot 06:00 uur geldt algehele nachtrust.
5. Bij vertrek dient het gebouw netjes en schoon achtergelaten te worden:
– Gebouw is veegschoon.
– Alle gebruikte materialen zijn op hun plaats teruggezet.
– De keuken is schoon en de keukeninventaris staat schoon in de kastjes.
– Alle vuilnisbakken zijn geleegd en voorzien van een nieuwe zak.
6. Bij het verlaten van het gebouw dient de verlichting uit te zijn, ramen en deuren afgesloten en het alarm ingeschakeld.
7. Stel de stichting op de hoogte van schade aan het gebouw of de inventaris ongeacht door wie deze schade is ontstaan.
8. Aan het gebouw mogen géén aanpassingen worden aangebracht. (elektra, gas, water, sluitwerk van ramen en deuren, schilderwerk en alle
andere soorten veranderingen) zonder toestemming van de stichting.
9. Geen vuur stoken buiten de kampvuurplaats. Alleen schoon ongeverfd hout stoken.
10.Brandslangen, brandblussers en branddekens mogen alleen worden gebruikt in noodgevallen. Blijkt de verzegeling onnodig te zijn verbroken
dan brengen wij hiervoor kosten in rekening!
11. Bij misbruik van het brandmeld- en alarmsysteem worden kosten in rekening gebracht.
12.De stichting en vereniging zijn niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.
13. Bij overtreding van het huishoudelijk reglement kan door de stichting een huurverbod van 18 maanden worden opgelegd.

 

In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien beslist de stichting.
Verhuurder: Bart Van Ninhuys – 0650594003 ,
Gebouwbeheerder: Sander Peters – 0683655663
beheerder@scoutingblerick.nl